Menu

Forretningsfører

Gauerslund IF Fodbold søger forretningsfører på deltid

Som forretningsfører er du ansvarlig for den daglige drift af klubben.
Du skal sikre, at driften fungerer optimalt i forhold til Gauerslund IF Fodbolds
medlemmer og samarbejdspartnere og du skal selv varetage flere administrative funktioner.

Vi forventer, at du løbende i tæt samarbejde med bestyrelsen er med til at udvikle klubben og er den drivende kraft i implementeringen af de tiltag der besluttes i bestyrelsen.

Bestyrelsen har i strategiplanen for de kommende å r valgt, at den nye forretningsførers primære fokusområder er omkring organisation og kultur samt økonomi og indtægtsgivende aktiviteter. Herunder skal forretningsføreren udvikle den frivillige organisation samt udvikle nye indtægtsgivende tiltag, så Gauerslund IF Fodbold også fremover har et stærkt økonomisk fundament.

Samtidig skal forretningsføreren kunne sparre omkring driften og udviklingen af vores faciliteter, samt tage del i det strategiske og organisatoriske arbejde i forbindelse med de initiativer, der er igangsat på det sportslige område.

Der er tale om en deltidsstilling i første omgang, med et forventet timeantal på 16-20 pr. uge.

Din profil, baggrund og erfaring
Jobbet kræver en betydelig selvstændig indsats, og der stilles således store krav ift. ansvarlighed og selvledelse. Vi forventer, at du selv er i stand til at foretage dagligdagens beslutninger, strukturere, planlægge og prioritere arbejdsopgaverne ud fra rammerne udstukket af bestyrelsen.

Du besidder gode lederegenskaber og arbejder selvstændigt med fokus på at skabe målbare resultater. Du arbejder løsningsorienteret, du er positiv og optimistisk, og du er i stand til at træffe konstruktive beslutninger og have mange bolde i luften.

Dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner er gode, og du formår at kommunikere til og omgås frivillige idrætsledere og kunne gebærde dig i foreningsmiljøet.

Du har gerne erfaring som frivillig idrætsleder/-træner i en fodboldklub, og du skal være indstillet på at arbejde på tidspunkter, hvor mange har fri fra arbejde.

Interesseret? Ansøgningsfrist: 8/9-2017

Vil du vide mere kan du kontakte Frank Buchmann, Formand Gauerslund IF Fodbold tlf. 60 40 00 00.

Vi afholder løbende samtaler, s send din ansøgning og relevante bilag pr. e-mail til: formand@gauerslundiffodbold.dk mrk. Forretningsfører Gauerslund.

Alle henvendelser behandles fortroligt.