Menu

Alkohol politik

image

Da vi må erkende, at alkohol er en del af vort samfund, finder vi det på sin plads, at vi i Gauerslund IF (GIF)  har en alkoholpolitik. Vi mener, at vi som forening med kontakt til mange unge mennesker, har et ansvar for, at børn og unge får et fornuftigt forhold til alkohol.

 

Det er bestyrelsens holdning, at trænere og øvrige ledere i Gauerslund IF kan være med til at præge børns opfattelse af, hvad et fornuftigt forhold til alkohol er.

Da det ved lov er forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år, vil GIF i samarbejde med GIF Cafen arbejde for, at unge under 18 år ikke kan købe alkohol i Cafen.

Unge under 18 år må IKKE indtage alkohol på Gauerslund IF arealer i forbindelse med udførelsen af en aktivitet under GIF. Der må heller ikke sælges alkohol til unge under 18 år i forbindelse afholdelse af diverse festarrangementer, f.eks. foldboldafslutningsfest og stævner.

Hvis man i GIF-regi er til et stævne i en anden by, er det også vigtigt, at man overholder den arrangerende klubs alkoholpolitik. Bestyrelsen forventer naturligvis, at ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe lederne har et ansvar for medlemmer af GIF. Samme forventning har bestyrelsen til både ledere og medlemmer ved stævner, på ture og lignende samt under transporten i f.eks. bus eller tog.

Hvis man som chauffør har med børne- eller ungdomsmedlemmer at gøre, henstiller vi til, at al alkoholindtagelse undlades. Dette gælder selvfølgelig også andre, der kører – herunder forældre. HUSK: Spirituskørsel politianmeldes.

GIF vil under ingen omstændigheder tolerere brug eller salg af doping eller narkotiske stoffer blandt klubbens medlemmer. Hvis GIF får kendskab til brug eller salg af doping eller diverse narkoprodukter, er det lig med eksklusion af GIF. Ved enhver overtrædelse om brug af stoffer, rettes der henvendelse til SSP og salg af stoffer anmeldes til politiet.

GIF forventer, at GIF-ledere, medlemmer samt forældre alle har et fælles ansvar. Endvidere forventes, at det er legitimt, at viden om overtrædelse af klubbens politik for alkohol, doping samt stoffer, gives videre til klubbens ledelse.

Al overtrædelse af ovenstående politik skal forelægges GIF's bestyrelse og repressalier heraf træffes helt og holdent af GIF's bestyrelse.

 

Ovenstående alkoholpolitik tiltrædes af den samlede bestyrelse. Det er bestyrelsens hensigt, at politikken evalueres en gang om året med henblik på at vurdere, om politikken overholdes og virker efter hensigten.

 

Gauerslund januar 2017