Menu

Stævne tilskud

 

Klubben yder i 2017 ikke tilskud til at de enkelte årgange kan tage til stævner.
Dog ydes tilskud til holdets træner (1 træner pr hold) ved overnatnings stævner.
For 3 mands hold ydes ikke noget tilskud
For 5 mands hold ydes maksimalt et tilskud på 500,-
For 7/8 mands hold ydes maksimalt et tilskud på 500,-
For 11 mands hold ydes maksimalt et tilskud på 700,-

Tilskudet gives højst en gang pr hold pr. år.
For at tilskuddet kan udbetales skal det desuden være således at alle spillere på en årgang tilbydes og har rimelig mulighed for at deltage i overnatningsstævner.
Dette er en dialog og vurdering af kasseren / bestyrelsen.

Der gives ikke tilskud flere gange hvis f.eks. et A hold tager til 2 eller flere overnatningsstævner, mens f.eks. B/C hold ikke er afsted.

Sender man f.eks. 3 hold til 5 mands hold til Øens hold cup eller lign, så kan der derfor ansøges om ialt 3*500 kr.
Pengene skal bruges til at dække udgifter i forbindelse med stævnedeltagelse.

 

 

 

Der er også mulighed for at tjene penge til holdkassen ved diverse opgaver i klubben og lokal området

For nærmere oplysninger kontaktes Thomas fra bestyrelsen.

 

Gauerslund, Januar 2017