Menu

Godtgørelser

Godtgørelse i Gauerslund IF Fodbold

 

I særlige tilfælde udbetaler Gauerslund IF Fodbold økonomisk godtgørelse til personer som har en forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen om dette.

 

En sådan godtgørelse kan enten være skattepligtig eller skattefri for modtagere.

Som udgangspunkt vil en sådan godtgørelse være skattepligtig, og modtageren har pligt til at sikre at denne fremgår af vedkommendes selvangivelse.

 

I følgende tilfælge kan en godtgørelse være skattefri.

  • Telefon & Internet udgift
  • Administrative omkostninger
  • Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lign.
  • Kørselsgodtgørelse

 

Aktuelle satser for ovenstående kan ses her

https://www.dbujylland.dk/klubben/oekonomi/skatteregler/skattefrie-godtgoerelser/

 

Særligt for kørselsgodtgørelse er der en række regler som skal overholdes, ellers er klubben pligtig til at angive dette som skattepligtig indkomst for modtageren.

Reglerne kan ses her

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234872

 

Hvordan håndtere klubben kørselsgodtgørelse

  • Du har en skriftlig aftale med bestyrelsen om kørselsgodtgørelse, enten til enkelt arrangement, en periode el. lign.
  • Du udfylder klubbens skema, og sender dette løbende til godkendelse hos klubbens kasser.
  • Såfremt skema er udfyldt i henhold til Skat's vejledning og korrekt, samt formål er klubben vedkommende, så udbetaler klubben efterfølgende til din konto.
Luk