Menu

Kontingent politik

Kontingent politik
Hvordan er det nu lige med det der kontingent.
Denne politik er lavet for at svare på diverse tvivls spørgsmål, og gøre dagligdagen så nem som muligt. - Der vil dog altid være situationer hvor disse eller andre retningslinjer ikke slår til, så hører vi gerne om det.
Spørgsmål og kommentarer til denne bedes rettet til klubbens bestyrelse.
Kontingent for alle
Alle skal betale kontingent i henhold til klubbens aktuelle kontingent satser.
Første kontingent betales ved indmeldelse som foregår online på klubbens hjemmeside.
Hvis kontingent ikke betales
Hvis man ikke betaler kontingent når dette opkræves, så kan spilleren ikke deltage i træning og kamp før
kontingent er betalt.
Spilleren kan ej heller deltage i holdture, stævner og lign arrangementer.
Hvordan håndteres det af klubben
Når betalingsdatoen er overskredet udsendes rykkere til spillere. Ved 2. rykker kan der på
lægges
rykkergebyr jvnf. Klubbens kontingentsatser.
Trænere orienteres om betalende medlemmer og medlemmer i restance.
Kontingent opkrævning foregår via mail til spilleren registrerede mail adresse
, og skal betales via online betaling med gængse betalingskort.
Hvordan håndteres det af trænere
Chef trænere orienteres med jævne mellemrum om spillere i restance, og hvem der har betalt kontingent.
Herefter skal trænere hjælpe med at få kontingentet indkrævet ved at tage kontakt
til senior spillere.
For ungdoms spillere kontaktes forældre.
Ungdomsspillern konfronteres ikke direkte med manglede kontingent, og sender ej heller
hjem fra træning el. Lign.
Trænere bedes dog ikke udtage spillere i restance til kampe, stævner mm.
Trænere bedes sikre sig at nye medlemmer efter passende prøvetræning indmelder sig i
klubben, spillere under prøve træning kan ikke deltage i officielle kampe.
Hvad ellers?
En spiller i restance kan ikke skifte klub og få sit spiller certifikat udleveret ti
l den nye klub.
En spiller i restance kan ikke udmelde sig før restancen er fjernet.
Det er spillerens pligt at have korrekt mail adresse i
www.mit.dbu.dk
Spillertøj
Alle spillere skal have deres eget personlige sæt spillertøj, dog ikke U7 eller yngre.
Der findes dog på de fleste årgange målmandstøj til udlån.
Klubben har ikke mulighed for at dispensere for dette.
U7 eller yngre kan efter eget valg købe personligt spillertøj.
Kontingent rabat
Der ydes som udgangspunkt ikke rabat på kontingentet.
Dog kan bestyrelsen give forholdsvis rabat i følgende situationer
- Planlagte rejser, der betyder man f.eks. kun kan deltage de første eller sidste par måneder af en sæson.
- Langvarig skade eller sygdom der forhindre deltagelse i træning og kamp.
- Efterskole ophold
- Særlige situationer.
Rabatten gives altid kun som en engangs rabat.
Bestyrelsen
Januar 2017
Luk