Menu

Indtjening til årgangen

--

Mange årgange ønsker på et tidspunkt at tjene nogle penge til en større hold tur eller andet.

Her følger klubbens syn og retningslinjer for dette.

 

Hvordan tjenes penge

Klubben kender til enkelte opgaver hvor der kan tjenes penge til årgangen ved et stykke arbejde. F.eks. opsætning af flag allé i forbindelse med konfirmation. Disse fordeles ved at spørge ud og efter et skøn fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ofte er det dog således at en person på årgangen opsnuser et stykke arbejde som årgangen gerne vil udføre, og klubbens kasserer inddrages for at modtage midlerne.

Hvordan håndteres det af klubben                

Hvis klubbens navn og/eller bank konto skal anvendes i forbindelse med arbejdet, så er det derfor af bestyrelsen besluttet en fordelingsnøgle således at 30% af de indtjente midler tilfalder klubben, mens 70% indsættes på årgangens konto.

Derved bidrage en årgang som har forbindelser og overskud til sådan indtjening af midler også til at styrke fællesskabet og faciliteterne

Opbevaring af indsamlede midler

Klubben tilbyder at have disse indsamlede midler stående på klubbens bankkonto, således at ingen enkelt person skal administrere og stå inde for midlerne.

Ved at gøre dette kan midlerne også anvendes skattefrit til aktiviteter på årgangen.

Der er i Danmark igennem årene desværre set eksempler på at enkelt personer har misbrugt at have adgang til indsamlede midler, hvorfor klubben altid anbefaler at disse opbevares på klubbens konto.

Klubben er økonomisk velfunderet og beløbet bogføres altid på en seperat konto for hver årgang.

Der foretages dog kun samlede betalinger ind og ud af klubbens konto, dvs. Ikke betalinger  fra/til det enkelte medlem.


 

Øvrige retningslinjer

  • Midler der tjenes på årgangen skal anvendes således at alle aktuelle spillere får gavn af disse.
  • Ingen kan tvinges til at deltage i indsamling af midler.
  • Indsamlede midler kan ikke øremærkes en bestemt spiller / medlem.
  • Når en spiller forlader klubben / årgangen har denne ingen krav på de midler som årgangen har indsamlet.
  • Midlerne skal bruges med omhu således at flest mulige medlemmer får gavn af dem. Dvs. De skal ikke gemmes indtil årgangen bliver U17, hvor der erfaringsmæssigt er mange som er stoppet.

 


 

Udbetaling fra klubben til aktiviteter

Når en årgang ønsker at få udbetalt midler, skal kasseren kontaktes i god tid, og der skal fremsendes en mail / bilag da der ellers ikke kan udbetales.

Dette skal normalt altid foretages af årgangens chef træner eller sekretær.

Hvis klubbens kasserer skal betale regninger direkte fra holdets opsparing, så skal der være nok midler på kontoen, samt det skal aftales med kasseren i god tid forud for betalingsfristen.

 

Tøj til en årgang

Nogle gange får en årgang mulighed for at skaffe tøj til årgangen via en sponsor som årgangen selv skaffer. Dette kan være t-shirts, jakker, trøjer eller andet.

I sådanne tilfælde skal alle spillere på årgangen tilbydes tøjet.

Såfremt klubbens navn (helt eller delvist) eller logo anvendes gælder det at

 

Klubbens aktuelle leverandør skal anvendes. For tøj er det aktuelt Sportsmaster, Bryggen og Nike tøj, og tøjet skal købes på klubbens aftale med leverandøren.

Desuden da klubben går glip af potentielle sponsorkroner skal muligheden for at sponsoren tegner et sponsoret med klubben undersøges nøje.

 

Bestyrelsen

Januar 2017

 

Luk