Menu

Indtjening til årgangen

--

Mange årgange ønsker på et tidspunkt at tjene nogle penge til en større hold tur eller andet.

Her følger klubbens syn og retningslinjer for dette.

 

Hvordan tjenes penge

Klubben kender til enkelte opgaver, hvor der kan tjenes penge til årgangen ved et stykke arbejde. Disse fordeles på flere årgange ved at spørge ud, og således at flere tilgodeses.

Ofte er det dog således, at en person på årgangen skaffer et stykke arbejde, som årgangen gerne vil udføre, og klubbens kasserer inddrages for at modtage midlerne.

Hvordan håndteres det af klubben                

Hvis klubbens navn og/eller bank konto skal anvendes i forbindelse med arbejdet, så er det derfor af bestyrelsen besluttet en fordelingsnøgle således, at 10% af de indtjente midler tilfalder klubben, mens 90% indsættes på årgangens konto.

Derved bidrager en årgang, som har forbindelser og overskud til sådan indtjening af midler også til at styrke fællesskabet og faciliteterne

Opbevaring af indsamlede midler

Klubben tilbyder at have disse indsamlede midler stående på klubbens bankkonto, således at ingen enkelt-person skal administrere og stå inde for midlerne eller beskattes af disse, ligesom disse penge og bevægelser bliver revideret i forbindelse med klubbens regnskabsaflæggelse.

Der er i Danmark igennem årene desværre set eksempler på at enkelt-personer har misbrugt at have adgang til indsamlede midler, hvorfor klubben altid anbefaler at disse opbevares på klubbens konto.

Klubben er økonomisk velfunderet og beløbet bogføres altid på en seperat konto for hver årgang.

Der foretages dog kun samlede betalinger ind og ud af klubbens konto, dvs. Ikke betalinger  fra/til det enkelte medlem.

 

 

Øvrige retningslinjer

  • Midler, der tjenes på årgangen, skal anvendes således, at alle aktuelle spillere får gavn af disse.
  • Ingen kan tvinges til at deltage i indsamling af midler.
  • Indsamlede midler kan ikke øremærkes en bestemt spiller/medlem.
  • Når en spiller forlader klubben/årgangen har denne ingen krav på de midler, som årgangen har indsamlet.
  • Midlerne skal bruges med omhu, således at flest mulige medlemmer får gavn af dem. Dvs. de skal ikke gemmes indtil årgangen bliver U17, hvor der erfaringsmæssigt er mange, som er stoppet.

 

 

 

Udbetaling fra klubben til aktiviteter

Når en årgang ønsker at få udbetalt midler, skal kasseren kontaktes i god tid, og der skal fremsendes en mail / bilag, da der ellers ikke kan udbetales.

Dette skal normalt altid foretages af årgangens cheftræner eller sekretær.

Hvis klubbens kasserer skal betale regninger direkte fra holdets opsparing, så skal der være nok midler på kontoen, samt det skal aftales med kassereren i god tid forud for betalingsfristen.

 

Tøj til en årgang

Nogle gange får en årgang mulighed for at skaffe tøj til årgangen via en sponsor som årgangen selv skaffer. Dette kan være t-shirts, jakker, trøjer eller andet.

I sådanne tilfælde skal alle spillere på årgangen tilbydes tøjet.

Såfremt klubbens navn (helt eller delvist) eller logo anvendes gælder det at klubbens aktuelle leverandør skal anvendes. For tøj er det aktuelt Sportsmaster, Bryggen og Nike tøj, og tøjet skal købes på klubbens aftale med leverandøren.

Desuden da klubben går glip af potentielle sponsorkroner skal muligheden for at sponsoren tegner et sponsoret med klubben undersøges nøje.

 

Bestyrelsen

Opdateret - Februar 2024

 

Luk