Menu

Kontingentsatser

KONTINGENTSATSER for 2020

 

Der er følgende kontingent satser i klubben. Bemærk at kontingentet betales af 2 rater i forår og efteråret.

OBS: Der opkræves ikke ekstra kontingent for indendørs træning eller træning på kunstgræs.
Nye medlemmer betaler normalt første kontingent ved indmeldelse.

Alle som deltager helt eller delvist i træning og/eller kamp skal betale almindeligt kontingent.

Ved indmeldelse i

  • November gives 25% rabat på kontingent.
  • December/Juni gives 50% rabat på kontingent.
  • Januar/Juli gives 100% rabat på kontingent.

 

Spillere 

Årgang  Pris halvårligt  Pris ved indmeldelse

Pris først halvår inkl personlig spillertøj 

(Nye spillere køber tøj direkte i sportmaster Bryggen Vejle) - Nuværende medlemmer betaler via kontingent

       
U5 - U7  465,- 465,- 465,- (Ikke personlig tøj)
U8 - U10  575,- 575,- 945,-
U11 - U13  715,- 715,- 1085,-
U14 - U19  805,- 805,- 1205,-
Old Girls  565,- 565,- 965,-
Senior 975,- 975,- 1375,-
       
Fantastisk fodbold start 465,- 465,- 465,- (Ikke personligt tøj)
Efterskole kontingent 150,- 150,-  

 

Rykkergebyr 2. Rykker 100,-

 

Personligt spillertøj 

For alle spillere over U7 opkræves desuden ca. 370-400 kr. en gang årligt for personligt spillertøj. (afhængig af størrelse)

 

Første gang ved indmeldelse hvor medlemmet modtager info om hvordan tøj anskaffes, dernæst uanset indmeldelsetidspunkt, hver gang i forbindelse efterårs sæsonen.

 

Kontingent betales via kreditkort ved kontingent opkrævning og indmeldelse

Alternativt betales efter aftale med klubbens kasserer.Regler for betaling af kontingent

Kontingent:

Medlemmerne skal indbetale kontingentet til klubben. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 14 dage efter betalingsfristen, kan bestyrelsen beslutte at pålægge et rykkergebyr på kr. 100,00. Ydermere er medlemmet uberettiget til at deltage i kamp, træning og øvrige aktiviteter.

Som udgangspunkt kan et medlem ikke fritages for kontingent. Der henvises til diverse støtte ordninger hvor kontingentet mv. kan betales for dem som har brug for det.

Klubben samarbejder med flere ordninger. Kontakt kasseren for yderligere information.

Læs iøvrigt klubbens kontingent politik 

Opdateret 

19.01.2020

/Bestyrelsen