Menu

Kampfordeler praktiske oplysninger

Her er en række praktiske oplysninger til alle trænere og ledere.

Primært vedr. kampe, baner og nye frivillige fra vores kampfordeler.

 

                                                                                                                                                                   11-03-2018

Praktiske oplysninger:

 

 1. Aflysninger/udsættelser af kampe og stævner i endeligt kampprogram
  1. frister – der er en 8 dages frist til tidligste spilledato. Dvs. hvis oprindelige dato er 8/9, så skal kampen senest flyttes 31/8, med mindre den nye dato ligger før 8/9, f.eks. 5/9, så er senest dato 27/8.
   1. Det er muligt at ændre kampe senere end otte dage før, men da skal kampfordeler kontakte DBU. Det foregår ved, at de to holds trænere indbyrdes aftaler ny spilletid, hvorefter kampfordeler kontakter DBU. – Men det har betydning for mange mennesker, når kampprogrammet ændres, så derfor, vær i god tid.

 

 1. Når der sendes anmodning om kampflytning eller afvisning af modstanders anmodning er det godt, hvis der kan skrives årsag til ønsket om ændring.
 2. ved stævner – skal alle hold være enige før end et stævne kan flyttes, det skal derfor gøres i god tid, og det er rart at undgå.

 

 1. Sene aflysninger og/eller op til weekender/helligdage
  1. dommervagten på tlf.: 8939 9970 åben fra 15:30
  2. eget hold og modstanderholdet + modstanderholdets kampfordeler
 2. Dommer møder ikke op – kontakt DBU

 

Ved aflysning af Kamp bliver det hold, der er årsag til aflysning taberdømt. Jeg skal have korrespondancen om aflysningen på mail og så gerne en accept fra det aflysende hold, af at de er taberdømt. Korrespondancen bruges, hvis der senere opstår uenighed mellem holdene omkring aflysningen.

Det samme gælder ved udsættelser. Så det står på skrift, at begge hold er enige om udsættelse

 

http://www.dbujylland.dk/klubservice/kampe_og_baner/om_kampe/dommervagt_weekend

 

 

 1. Banebookning

Alle aktiviteter på vores stadion hvor der skal bruges en eller flere baner skal der reserveres bane til gennem vores bane bookning system.

http://www.gauerslundiffodbold.dk/for-traenere-ledere/alt-om-kunstgraes/bane-kalender-og-bookning/

 

 

Kun hvis der foreligger en bane bookning, har du en bane. Dvs. i tvivlstilfælde er det dem som fremgår af bane bookning der har førsteret til banen.

Kun kampfordeler og bane ansvarlige må booke opvisningsbanen, øvrige baner kan bookes af alle.

Kampfordeler og bane ansvarlige kan flytte rundt på bookninger, dette er især aktuelt ved sæson opstart, og i forbindelse med planlægning af kampe.

Alle trænere kan selv få adgang til banebookningen, og forventes at stå for bookning af egne træningskampe og ekstra træning.

Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du kontakte kampfordeler eller Thomas Stengaard, 52 15 93 16 el. tstengaard@gmail.com

 

Børneattest

Det er lovpligtigt, at alle voksne/unge over 15 år, der har en funktion i forhold til børn og unge under 15 år, skal have børneattest. Det gælder altså også unge hjælpetrænere, forælder-trænere og andre, der er med, hvor spillerne er.

 

For at få helt hold på attesterne vil klubben fremover vente med at tildele nye trænere holdhverv indtil attesten er indhentet.

 

Det er kassereren der står for børneattester. Når en attest er hentet, bliver det noteret i klubbens interne kontakt info, hvornår børneattesten er oprettet.

 Er en træner/voksen væk fra klubben i en periode, skal der indhentes ny attest, når vedkommende vender tilbage. Gælder ikke barsel eller almindelig ferie.

 

For at få børneattest, skal den nye klubperson/træner sende sit CPR nr. til kassereren (kasserer@gauerslundiffodbold.dk  eller til kampfordeler@gauerslundiffodbold.dk.

Når kassereren anmoder om børneattest kommer der en henvendelse i trænerens/klubpersonens

E boks om personens samtykke. Først når samtykke er givet modtager klubben besked om, at der er en børneattest.

 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

 

 

 

 

 1. Deadlines og kampfordelers arbejdstider

Jeg er ansat med 9 timer pr uge. Jeg fordeler dem på ugens fem hverdage. Typisk er jeg på en halv til en hel time om morgenen og en time om eftermiddagen.  Men skal I være sikre på at jeg reagerer på jeres mail samme dag, skal jeg have den mandag, onsdag eller fredag før kl. 12. 

 1. Det betyder ved deadlines at min deadline altid ligger mindst to dage før DBUs og tre til fire dage før, når DBUs ligger søndag aften 23.59. Jeg vil være glad for, at I overholder mine deadlines. Jeg kan godt nå et eller to forsinkede hold, men det tager tid at taste kamptider eller tilmelde alle de hold, der er i Gauerslund if fodbold.
 2. Jeg sender information ud så hurtigt som muligt, så som regel har I tre til fire uger til at holde trænermøder og planlægge, inden min deadline.
 3. Datoer for efterårets tilmeldinger kan findes via links, men I får besked ud.

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/dbu_jylland_turneringer/11-mands_turnering/forkampfordelere/kampfordeler-info

http://www.dbujylland.dk/region_3/vigtige-datoer

 

 1. Holdkontakter, Klubkontakten og på hjemmeside og holdkontakter på DBU hjemmeside.

Imellem forårs og efterårssæson opdaterer jeg kontaktadresser, så i forbindelse med holdtilmeldinger spørger jeg til, om der er ændringer af cheftræner/holdleder, træner, assistent, årgangssekretær osv., og hvem skal have adgang til Kampklar og stå som holdkontakter på DBUs side.

De oplysninger vil jeg også gerne have løbende.

OG SÅ en opfordring: Når en cheftræner eller årgangssekretærer stopper, så vil jeg meget gerne have det at vide med det samme, så jeg ikke sender informationer til de forkerte. Det sinker information til jer og kan være irriterende for den afgåede cheftræner eller årgangssekretær. Samtidig skal jeg selvfølgelig have navn og kontaktoplysninger på den, der overtager hvervet, eller er midlertidig kontaktperson.

 

 1. Holdkort og indrapportering af resultater

http://www.dbujylland.dk/region_3/elektroniske-holdkort

http://www.dbujylland.dk/region_3/7-mands/resultatindberetning

 

 1. Alle hold fra og med U13 skal udfylde holdkort. Holdkort udfyldes før kampen, men kan redigeres i op til 7 timer efter.
 2. Åbning af holdkort. Hvis holdkort ikke er udfyldt eller mangelfuldt udfyldt, så kan dbu få kortene genåbnet i 36 timer, men det koster klubben gebyr. Så hvis I modtager en rykker og kortene er lukket så skriv til kampfordeler, eller hvis lige op til en weekend: kontakt DBU Jylland.
 3. holdkort med ”for få spillere” hvis I har lavet holdkort og bliver rykket pga. for få spillere på holdet, så giv besked til kampfordeler, der skriver mail til DBU.
 4. Alle hold fra og med U8 og op skal indberette resultater.
 5. Indberetning af resultater ved stævner påhviler stævnearrangører
 6. Support til årgangene – se liste i mail af 9/8 2016

Resultat telefon lukket pr 1/7 2016 – linket nedenfor viser andre muligheder.

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/indberetning-af-resultater

http://www.dbu.dk/nyheder/2016/juni/resultattelefonen-lukker-til-sommer

 

HVIS en spiller IKKE kan sættes på holdkort eller søges frem i MitDBU er det muligvis fordi spilleren ikke er blevet korrekt tilknyttet årgangen. Skriv til Kampfordeler eller en anden med KlubOffice adgang, så bliver det rettet.

OBS især U15-U19 Check spillerens status i klubben.Spillere, der har været væk på efterskole er muligvis IKKE blevet genindmeldt og må derfor IKKE spille for holdet, før vedkommende er meldt ind igen.

 

 

 1. Kampprogram: foreløbigt kampprogram og endeligt kampprogram

forårssæsonen og i slutningen af juni måned udsender DBU det foreløbig kampprogram for den kommende sæson. Når programmet er udsendt er der typisk en uge, hvor kampene kan ændres uden at modstander holdet skal spørges. Kampfordeleren har så til opgave at sætte tider på efter holdenes og klubbens ønsker.  Som udgangspunkt placeres kampene på lørdage, søndage eller evt. på holdets træningstidspunkt. Det sker for at skabe liv i klubben om lørdagen og for at alle hold kan få plads til deres træning på banerne.

Kampfordeler udsender i god tid besked om deadlines såvel DBUs som kampfordelers, så årgangene i god tid inden deadline, kan planlægge deres sæson og give besked til kampfordeleren.

Vigtige ting at huske i planlægning og give kampfordeler besked om:

 • Lejrskoler/skolearrangementer
 • arrangementer hvor årgangen/holdet ikke kan spille,
 • konfirmationer,
 • arrangementer i klubben, i hallen eller stadion, hvor det ikke er muligt at bruge baner og omklædning

Det er godt, hvis I som årgang har god føling med, hvad der sker for årgangene i skolerne, så kampe/stævner ikke aflyses med få dages varsel. Måske er der nogle forældre, der kan være gode til at give besked videre.

 

 

 1. Oprettelse af trænere i Kampklar og mit DBU

For at oprette en person i Kluboffice så vedkommende kan får holdhverv kampklar (livescore, kampfakta og holdkortindberetter), så skal jeg have følgende oplysninger: navn, fødselsdato og år, køn, adresse, tlf. nr. og email. Når personen er oprettet går der ca. to dage inden personen er godkendt i systemet.

 Herefter skal personen selv vedligeholde telefon numre mm, via login på dbu.dk

 

MitDBU og DBUNet. Almindelig forælder adgang opnås via indmeldelse på hjemmesiden. Skal man som træner/assistent have holdhverv, skal personen oprettes i KlubOffice. Ved besvær med MitDBU og DBUNet se link på hjemmesiden: 

http://www.gauerslundiffodbold.dk/kontakt-og-hold/diverse-kontakter/

 

 Nye trænere og frivillige på årgangen

Når I får nye trænere eller andre frivillige, der deltager regelmæssigt (mere end en gang pr måned), så skal der for børne og ungdomshold med spillere under 15 år hentes børneattester. 
Det gøres ved at man ringe/sender sit CPR nr til kassereren og husker at checke sin e boks, så anmodningen godkendes.
Kampfordeler opretter i KlubOffice og tildeler holdhverv. Hertil skal jeg bruge: navn, adresse, køn (hvis det ikke fremgår af navnet), fødselsdato og år samt emailadresse og evt. telefon nr.
Når personen er oprettet tager det 1 - 2 dage, hvor systemet checker sig selv for dobbeltoprettede personer.
Når jeg modtager besked om børneattest er hentet, tilknytter jeg personen de respektive hold.

 

 1. Problemer på årgangen

 Så henvend jer til den person, der har til opgave at hjælpe din årgang: se personliste. Problemer kan være: for få spillere på årgangen, dispensationer, overvejelser omkring tilmelding af hold, etc..

Som kampfordeler er jeg udfører af det, I beslutter, jeg har ikke viden nok om årgangene til at kunne hjælpe med at træffe beslutningen.

 

 

 1. Regler:

Ved tvivlsspørgsmål omkring regler (f.eks. omkring op og nedrykning af spillere eller dispensationer) kontakt sportsudvalget.

Nogle spørgsmål kan I finde svar på DBU s hjemmeside, men reglerne er ikke altid helt gennemskuelige.

http://www.dbujylland.dk/nyheder/2016/juli/opdateringer_i_dbu_jyllands_turneringsreglement

http://www.dbujylland.dk/Nyheder/2016/Juli/Saadan_bliver_de_nye_spillere_lovlige

 

 

 1. Solnedgang

Solnedgang: kampe på baner uden lys skal være spillet færdige 15 minutter efter solnedgang. http://www.dbujylland.dk/soegeresultat?soeg=solnedgang&site=JBU

https://soltider.dk/

 

11. Oprettelse af træningskampe
Hvis jeg skal oprette træningskamp skal I meddele følgende:
dato og tid, hjemme og udehold, årgang, niveau, køn.
Hvis der ønskes dommer, er det så arrangør der betaler, udehold eller delt betaling.
Det skal aftales med klubben inden der kan bestilles DBU dommer til træningskampe !
Bedst at oprette træningskampe med minimum 8 dages varsel.
DBU er på vej med mulighed for at søge træningskampe  https://www.dbujylland.dk/nyheder/2017/november/traeningskampportal
Inden I aftaler endeligt med udehold, check lige med mig og med baneoversigten, at der er plads.  I kan altid lægge kampe i og indenfor egen træningstid.

 

Luk