Menu

Praktiske oplysninger

Vi forsøger her at give lidt praktiske oplysninger til trænere i Gauerslund

 

Nye trænere og hjælpe trænere

Når der kommer nye trænere på en årgang, eller en eksisterende træner stopper, så husk at give besked til vores kampfordeler som vedligeholder oversigten over klubbens trænere.

Der skal især ved nye trænere og ledere sendes besked til kasseren, således at vi kan få indhentet børneattest. Herefter tager kasseren fat i vedkommende for at få dette på plads.

 

Spillere

Du kan som træner altid få tilsendt en liste over registrerede spiller på dit hold ved at skrive til kasseren.

Det er ligeledes vigtigt at nye medlemmer selv indmelder sig via hjemmesiden, og spillere som ønsker at stoppe er ikke udmeldt før de har skrevet til kassereren.

Deltagelse i turneringer

Klubben sørger og betaler for at alle spillere kan deltage i turneringer i såvel forår som efterårs sæsonen.

Normal praksis er at en årgang stiller med et passende antal hold til disse turneringer så alle er sikret en god mængde spilletid, og således at årgangen har spillere nok til at dække de tilmeldte turneringer ved at én spiller deltager på ét hold. (Man bør rotere. og i enkelte situationer hjælpe hinanden), men ikke tilmelde 3 hold hvis der kun er spillere til 2 hold på årgangen, eller hvis deltagelse er afhængig af låne spillere fra andre årgange.

Denne vurdering foretages samlet af trænerteamet på den enkelte årgang ud fra kendskabs til årgangens indstilling og prioritering af træning og kampe.

Normalt er det mulighed for at deltage i DBU's træningsturnering, samt selve DBU turneringen. Disse afvikles i forlængelse af hinanden, og tilmelding igen i samarbejde med trænerteamet.

Ønsker en årgang derudover at deltage i flere turneringer er det mod egen betaling af såvel tilmeldings, samt dommergebyr og lign.

Hvis en årgang af specifikke årsager ikke ønsker at deltage i DBU turneringer, men i andre f.eks. DGI aftales dette med klubben.

Boldrum og skuret

Husk at rydde op efter dig, og lægge tingene på plads efter brug.

Brug af banerne
Herunder er en oversigt på hvordan banerne bruges:
Kunstgræs: 
Bane 1: 8/11-mandsbane - Den nye opvisningsbane er kun til kamp 
Bane 2: 11-mandsbane, bruges til træning+kamp.
Bane 3: 11-mandsbane, bruges til træning+kamp. Der kan også spille 8-mandskampe på denne bane, men kun hvis de andre 8-mandsbaner er optaget.
Bane 4-5-6-7: 8-mandsbaner - bruges til træning og kamp.
Bane 8-9-10-11: 5-mandsbaner - bruges til træning og kamp
Bane 12-13-14-15: 3-mandsbaner - bruges til træning og kamp.
 
Målene
Vi oplever at målene flyttes rundt på banerne enten for at passe på banerne (tak for det) eller for at lave noget special træning, MEN målene SKAL flyttes på plads efter endt træning!

 

Banefordeling

 

Du kan her finde en baneoversigt. 

 

Alle spørgsmål vedr banefordeling og træningstider rettes til Martin Skov mhs@tomsgroup.com

 

Indvandrere/flygtninge

Vi er heldigvis i stand til at hjælpe flere af disse med at gå til fodbold og være en del af et fællesskab.

Hvis du som træner har brug for hjælp, vejledning eller andre spørgsmål vedr. dette så kan du henvende dig til

 

Didde Bache Plet

Projektmedarbejder Aktiv fritid
Idræt & Fritid| Kultur & Fritid
Vedelsgade 25, 2.|7100 Vejle

Tlf.: 2370 3572|E-mail: dibpl@vejle.dk|www.aktivfritid.vejle.dk

 

Prøvetræning

Det er muligt for børn at afprøve om fodbold er noget for dem. Typisk 2-3 gange. 

 

 

Tak

Og så endelig mange tak for den indsats du yder til glæde for drengene og pigerne i klubben.

Luk